Mányoki János szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 6 (2000) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA VI. évfolyam 2000. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: MÁNYOKI JÁNOS szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár János Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály A borítót - Albrecht Dürer metszetének felhasználásával - Urai Erika készítette. Lapunk megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Tóth-Szöllős Mihály. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 317-1108, 317-5478. Előfizetés egy évre 600 Ft, egy szám ára 300 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portó­val együtt 2000 Ft. A mindenkori postaköltséget is felszámítjuk. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.) Készült a Plantin Kiadó és Nyomda Kft-nél. 2000/046 ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents