Hafenscher Károly szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 5 (1999) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA V. évfolyam 1999. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: HAFENSCHER KÁROLY szerkesztő BÁNKI JUDIT olvasószerkesztő Veöreös Imre (tiszteletbeli elnök) Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár János Schul ek Mátyás Sólyom Jenó' Szebik Imre Tóth-Szölló's Mihály A borítót - Albrecht Dürer metszetének felhasználásával - Urai Erika készítette. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Tóth-Szöllős Mihály. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 317-1108,317-5478. Előfizetés egy évre 600 Ft, egy szám ára 300 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 2000 Ft. Amindenkori postaköltséget is felszámítjuk. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (LX. Ráday u. 1.) Készült a Plantin Kiadó és Nyomda Kft-nél. 99.058 ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents