Hafenscher Károly szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 4 (1998) 3-4. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA IV. évfolyam 1998. 3-4. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: HAFENSCHER KÁROLY szerkesztő BÁNKI JUDIT olvasószerkesztő Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár János Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály Veöreös Imre (tiszteletbeli elnök) A borítót - Albrecht Dürer metszetének felhasználásával - Urai Erika készítette. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Tóth-Szöllós Mihály. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 317-1108,317-5478. Előfizetés egy évre 600 Ft, egy szám ára 300 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 2000 Ft. A mindenkori postaköltséget is felszámítjuk. Kapható a gyüleke­zeti iratterjesztésben, a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyves­boltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (DC. Ráday u. 1.) Készült a Plantin Kiadó és Nyomda Kft-nél. 98.111 ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents