Hafenscher Károly szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 4 (1998) 1-2. sz.

CREDO A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA IV. évfolyam 1998. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: HAFENSCHER KÁROLY szerkesztő BÁNKI JUDIT olvasószerkesztő A borítót - Albrecht Dürer metszetének felhasználásával - Urai Erika készítette. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Tóth-Szöllős Mihály. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon/fax: 117-1108,117-5478. Előfizetés egy évre 600 Ft, egy szám ára 300 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. Előfizetési díj külföldre portóval együtt 2000 Ft. Amindenkori postaköltséget is felszámítjuk. Kapható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál Könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns Könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.) Készült a Plantin Kiadó és Nyomda Kft-nél. 98.111 Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Frenkl Róbert (elnök) Harmati Béla Jánosy István Tóth-Szöllős Mihály Vajda Ferenc Veöreös Imre (tiszteletbeli elnök) Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár János Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents