Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 3 (1997) 3-4. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA III. évfolyam 1997. 3-4. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: VEÖREÖS IMRE tiszteletbeli elnök FRENKL RÓBERT elnök BÁRDOSSY GYÖRGY szerkesztő BÁNKI JUDIT társszerkesztő Bozóky Éva Kovácsházi Zelma Cserháti Márta Reuss András Fabiny Tamás Ribár János Fabiny Tibor Schulek Mátyás ifj. Fasang Árpád Sólyom Jenő Hafenscher Károly Szebik Imre Harmati Béla Tóth-Szöllős Mihály Jánosy István Vajda Ferenc Aborítót - Albrecht Dürer és id. Lucas Cranach metszeteinek felhasználásával - Urai Erika készítette. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Tóth-Szöllős Mihály. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 117-1108, 117-5478. Egy szám ára: 250 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. A mindenkori postaköltséget is felszámítjuk. Kapható a kiadóhivatalban és az evangélikus iratterjesztésben, a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Készült a Plantin Kiadó és Nyomda Kft-nél. 97-173 ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents