Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 3 (1997) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA III. évfolyam 1997. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: VEÖREÖS IMRE tiszteletbeli elnök FRENKL ROBERT elnök BARDOSSY GYÖRGY szerkesztő FABINY TAMÁS társszerkesztő BÁNKI JUDIT olvasószerkesztő Andorka Rudolf Bozóky Éva Cserháti Márta id. Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András RibárJános Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllős Mihály Vajda Ferenc A borítót - Albrecht Dürer és id. Lucas Cranach metszeteinek felhasználásával - Urai Erika készítette. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Loth-Szöllös Mihály. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest. Üllői út 24. 117-1108. 117-5478. Egy szám ára: 250 Ft. Megrendelhető (külföldre is) a fenti címen. A mindenkori postaköltséget is felszámítjuk. Kapható a kiadóhivatalban és az evangélikus iratterjesztcsekben, a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns könyvesboltokban (IX. Ráday u. 1.). Készült a Plantin Kiadó és Nyomda Kft-nél. 97-083 ISSN 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents