Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 2 (1996) 1-2. sz.

CREDO Evangélikus Műhely A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ FOLYÓIRATA II. évfolyam 1996. 1-2. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: VEÖREÖS IMRE tiszteletbeli elnök FRENKE RÓBERT elnök BÁRDOSSY GYÖRGY szerkesztő BÁNKI JUDIT olvasószerkesztő Andorka Rudolf Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás id. Fabiny Tibor ifj. Fasang Árpád Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András Ribár János Schulek Mátyás Sólyom Jenő Szebik Imre Tóth-Szöllós Mihály Vajda Ferenc A borítót - Albrecht Dürer és id. Lucas Cranach metszeteinek felhasználásával ­Urai Erika készítette. Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Felelős kiadó: Tóth-Szölló's Mihály. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438, 134-3567. Egy szám ára: 190 Ft. Megrendelhető' (külföldre is) a fenti címen. A mindenkori postaköltséget is felszámítjuk. Kapható a kiadóhivatalban és az evangélikus iratterjesztésekben, a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VIII. Üllői út 24.), a Huszár Gál könyvesboltban (V. Deák tér 4.) és a Protestáns könyvesboltban (IX. Ráday u. 1.). Készült a Plantin Kiadó és Nyomda Kft-nél. 96-0999 ISSN" 1219-6800

Next

/
Thumbnails
Contents