Kaczur Pál: Ceglédi fényképezés 1931 - 1981 (Cegléd, 1981)

rtyképészek kiállítás«. A yképészek október ho 18— >u kiállítást rendeznek dr polgármester védnöksége aladó és művészi «malőrök >n a s/épsikerunek ígérkező jzduláson. A birálóbi/.oltság irta méltó kepekei A moz­­vezöi Scholz Gyula gyógy* ■patika) és Czeglédy Sándor iczi-ut 3 ). akik ezügyben ilftssni készséggel szoigái­­(V Cegléd közönsége oróm­­nemt . törekvést s melléje i Cegléd kulturális ügyeit képészek kiállítása. Nagy meg nehány lelkes kullur­­elsö amutöríenykepkiállilá­­l [enyesen mutatja az. hogy szt, mindenki több képpel. I I nagyilógép és diszokle­­rzló I ezüst serleg és disz­­;rl Vilmos I drb Justophol. üsi tárca és díszoklevél. 3. ajfeslmény keretlel es disz- Islvén l kézimunka, Schollz él, l drb nagyitögépjutalom. r dijat nyert 17 kiállító és részesült 17 kiállító. A ki­dőlt be nagy közönség előtt, ryképészek kiállt fása. A yképészek október hó 18 — u kiállítást rendeznek dr polgármester védnöksége aladó és művészi amatőrök n a szépsikerünek ígérkező zdulason. A bírálóbizottság irra méltó kopeket A moz­iéról Scholz Gyula gyogy­­■patika) és Czeglédy Sándor czi ut 3.). akik ezügyben itéssal készséggel szolgál­­y Cegléd közönségé orom­­neme» törekvést s melléje Cegléd kulturális ügyeit I szenek képcszek kiállítása vasár­;or nyílik meg ünnepélyes városháza tanácstermében. ■nykciieszkiállítás. Cégied ep--aJ.p| rt napukbarj gyűlést egyhangúlag clh-űaiorlák. Ceglédi fényképezés 1931 1981

Next

/
Thumbnails
Contents