Dunainé Bognár Júlia – Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 23. (Szeged, 1996)

A szerzők Szeged második világháborús hősi halottainak és áldozatainak szám­bavételére vállalkoztak. Öt év fáradságos munkájának eredményét veheti kezébe az olvasó. A bevezető tanulmányból megis­merhetjük a szegedi katonai alakulatok második világháború alatti történetét, jórészt ezekben harcoltak a szegedi had- bavonultak. Az ezt követő adattárból is számos részletet ismerthetünk meg az arcvonalban történt eseményekről. Az áldozatokról készült adattár nem csupán az azonosítási adatokat tartalmazza, ha­nem ahol erre mód volt, az elhalálozási körülményeket is feltárták a szerzők. Mindezt jól egészíti ki a fényképek és a dokumentatív értékű mellékletek váloga­tott anyaga. Az adattár 4728 nevet tartal­maz, amely nem azonos az összes áldozat számával, mert az ötezer fölött volt, de ötven év távlatából ennyit tudtak megnevezni. A kötet a helytörténetírás jelentős vállalkozása és a második világháború városunkat érintő tragikus eseményeinek őszinte, szakszerű bemu­tatása. A nem tanult, de napjainkig a családokban és tudatunkban élő történelem szólal meg a kiadványban, amely 4728 katona és polgári személy soha nem feledhető tragédiájának állít emléket.

Next

/
Thumbnails
Contents