Kőszegi Barta Kálmán: Kései kuruc - Dél-Alföldi évszázadok 29. (Szeged, 2010)

A szerző rendkívül nehéz feladatra vállalkozott, amikor a magyarországi politikai élet egyik kiemel­kedő és sajátos jegyeket yiselö alakjának, a hazai köztársasági eszme és mozgalom úttörőjének, Nagy Györgynek az 1905 és 1914 közötti működésének iratait gyűjtötte össze. Dr. Nagy György példaképe az 1849 áprilisában Magyarország függetlenségét dekla­ráló Kossuth Lajos volt. De hatottak rá a felvilágoso­dás nagyjai, elsősorban a francia filozófusok. ...A Nagy György által megálmodott köztársaság ugyanis számos vonatkozásban figyelembe vette a sajá­tos magyarországi körülményeket Ennek elmulasztása pedig egyik fogyatékossága a hazai köztársasági hagyo­mányoknak. Pö/öske/ Ferenc Kőszegi Barta Kálmán Nagy György munkássá­gát bemutató forrásgyűjteményt állított össze... Az Erdélyből indult politikus a helyi újságokba (pl. Székely Újság), írt kezdetben cikkeket, majd a Nap, Magyar Nemzet és más lapokban jelentek meg írásai. A szerző magyar függetlenség és szabadság párti, ám a társadalmi gondok iránt is szociálisan érzékeny po­litikus volt, aki bátran és nagy hűséggel állt ki eszméi mellett a köztársasági gondolat hazai előfutáraként. Blasynicb László Családtörténeti kutatás kapcsán tárult elém egy nagyszerű politikus egyéniség alakja. Dr. Nagy György, aki a 20. század elején, 1906-1910 között volt országgyűlési képviselő. A „boldog békeidőkben”, a Monarchiában, az I. világháború előtt. Kaáli Nagy György ő, oldalági rokonságban a sepsiszentgyörgyi Nagy-nemzetséggel, melynek családi leírása igazolja a tényt. A sepsiszentgyörgyi Nagy-nemzetség c. munkámban foglalkozom is a politikussal, külön könyvtészt szen­telve személyének, a kornak, kapcsolatainak, a párt­alapítónak, az „elcsitíthatatlan respublikáménak”. Annyira „respublikámé” volt, hogy elhagyta neve elől a Kaáli előnevet is. Kőszegi Barta Kálmán

Next

/
Thumbnails
Contents