Budapesti Értesítő - Rádióközlemények, 1938-1942

1938 - 1938-10-24 [1878]

Időszerű megjegyzések. A bácsi rádió cseh nyelvű hírszolgálata keretében eré­lyes hangon figyelmeztette a cseheket, hogy a cseh fennhatóság alatt maradt területen*a német munkásoknak,hivatalnokoknak és tanítóknak tömeges elbocsátása, valamint a' bántalmazásukról érkező hirek nagy á felháborodást idéztek elő Németországban. A bécsi rádió figyelmeztetése megint csak azt bizonyít­ja, hogy a $ÜJÍ prágai politika természettőlfogva képtelen belehelyez­kedni"áz európai kultúrába. Ez a politika',' amely" az igazságot gyű­löli és ugy fél tőle, mint az ördög a tömjéntől, miután a hazugságot államalkotó erővé magasztositotta és világrahozta a hatlábu és há­romfejű gyermeknél is szörnyszülöttebb Csehszlovákiát, ugylátszik alkotmánya alapelvévé törvényesítette a csürést-csavarást és az adott szó megszegését. Még nincs egy hónapja sem, hogy a szudéta­német területek átadásakor Prága arra kötelezte magát, hogy a cseh területen Mg njaradt németeket meghagyj a. foglalkozásukban- s máris tömegesen kergeti el. őket munkahelyeikről, hivatalaikból, íme: ennnyit ér a csehek szava, . i Dehát ni^ egyebet is lehet várni azoktól, akik félre­vezetett politikusok hiszékenységére alapították országukat, hajóz­hatónak hazudtak olyan patakokat, amelyeknek medrében legfeljebb libák folytathatnak kneipp-kurát, katonai dicsőséggé beneqizálták r•'•'' , *.'. M ••'••..'•'4 .F^-***, vjifci*. <:« w.? ' V 1 v". ''V'' w?57i.'M \R< itzi^sriij'j «-~ az intézményes szobor-rombolást, feltalálták a statáriumos paradi­csomot, a gyeplőre fogott önkormányzatot és a cseh oroszlán kétágú farkával megkötözött önrendelkezési jogot. Mi egyebet várhat a vi­lág attól a prágai politikától, amely a zöldasztalnál eget-földet ^. 1 - ""' l\ ti iá 1. 'J 'A yi" •> -i. 'IT3 • 1*3 2 C JI * }. ­• •••••

Next

/
Thumbnails
Contents