V. kerületi magy. kir. állami Bólyai főreáliskola, Budapest, 1920

Az 1921—1922, tanévben használandó tankönyvek jegyzeke: I. osztály. Eorti-Szinte. Rajzoló geometria, I. Jablonszky-Schwicker. Földrajz, I. Kogutowicz. Középiskolai föidr. atlasz. Lévay Ede. Számtan a középiskolák I—III. o. számára. Nagy S. Szépírási minták. Magyar, német. Négyesy László. Magyar nyelvtan, I. Négyesy László. Magyar olvasókönyv, I. Szterényi H. Természetrajz, I. r. Theisz. Német nyelviskola, I. rész. II. osztály. Eorti-Szinte. Rajzoló geometria, II. Jablonszky-Schwicker. Földrajz, II. Kogutowicz. Középiskolai földr. at­lasz, II. Lévay Ede. Számtan. Négyesy László. Magyar nyelvtan, II. Négyesy László. Magyar olvasókönyv, II. Szabó. Kerek írás. Szterényi E. Természetrajz, II. r. Theisz Gyula. Német nyelviskola, I. rész. III. osztály. Eankó-Müller. Természettan, I. Eorti E. Constr. plammetria, reálisk. számára. Jablonszky-Schwicker. Földrajz, III. rész. Lévay Ede. Számtan. Koczogh-Takáts. A magyar nemzet tör­ténete 1526-ig. Mika. Történeti olvasókönyv, I. Négyesy L. Rendszeres magyar nyelv­tan. Négyesy László, Magyar olvasókönyv, III. Theisz Gyula. Német nyelviskola, II. rész. Theisz Gy. Francia olvasó és gyakorló, I. r. Vargha György: Az emberfői drajz elemei. IV. osztály. Arany János Toldija (Lehr). Ady-Endrei. Magyar stilisztika. Eankó-Müller. Természettan, II. Eorti E. Constr. planimetria, reálisk. számára. Kemény Ferenc. Hebbel, Scbatzkäst- lein. Koczogh-Takáts. A magyar nemzet tör­ténete, II. rész. Lévay Ede: Algebra. Mika S. Magy. tört. olvasókönyv, II. rész. Theisz Gy. Francia olvasó és gyakorló, I. r. Theisz. Petite gram mai re. Theisz Gyula. Német nyelviskola, II. rész. V. osztály. Abél-Polikeit-Lévay. Mértan, I. rész. Eeinrich. Német tan- és olvasó­könyv, I. Lessing. Minna v. Barnhelm. (Ném. könyvt. 4.) Mika Sándor. Világtört., I., Ó-kor. Mika Sándor. Tört. olvasókönyv, III. r. ó-kor. Reichenhaller. Anorg. chemia és mine- ralogia, I. Riedl. Rbetorika. Shakespeare. Julius Caesar. (J. i. 12.) Szterényi E. Növénytan reáliskolák számára. Theisz Gy. Francia olvasó és gyak., II. Theisz Gy. Petite grammaire frangaise. Theisz. La Chanson de Roland. Wagner. Algebra. VI. osztály. Abél-Polikeit-Lévay. Mértan, I. rész. Arany János balladái (Beöthy.) Goethe. Hermára u. Dorothea. (J. i. 14.) Eeinrich. Német tan- és olv.-könyv, II. Dr. Klug Lipót. Ábrázoló geometria. Lutter. Szorszámok.

Next

/
Thumbnails
Contents