Budapesti Tanítóképző Intézet, 1957

jra f %?mz wmm ÉS GYAKORLÓÉTALÁNOS ISKOLÁJA Bp, XII. (paJánas Ali2borr.es/-u. *0. í. 350-951 fm A budapesti Xll.kerületl Táncsics Mihály gyakorló tanítóképző, általános gimnázium és gyakorló áltöL ános Iskola ÉRTÉS IT ÖJE az 1957 -58 tanévre. Szerkesztette: Dr* Árpássy Gyula Igazgató . Budapest, XII. Kiss János altábornagy u. 40 Intézetünk 1868-ban létesült. 1912 óta működik mostani épületében. I 1952 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárjelöltjeinek gyakor­ló középiskolája. A középiskolai fokú tanítóképzés fokozatos leépi­> ■ tésével kapcsolatban 1957-ben az I.tanitóképzől osztály helyett há­' rom ela5 gimnáziumi osztály nyílt meg benne. A múlt tanévben tehát 11 gyakorló általános iskolai alsótagozati osztály, 8 általános is­kolai fels Stagozatl osztály, 3 első gimnáziumi osztály, valamint 3 tanltókézSi osztály volt az intézetben. Az iskolai év eseményei. A tanévnyitó nevelői értekezletet augusztus 26-án tartottuk. Más­nap, 27-én folytak le az összes javító- és pótlóviszgák, mégpedig az általános iskolai és a középlsolal osztályokban párhuzamosan. | E vizsgákat követően másnap, 28-án elvégeztük a pótbe Írás okát. A tanév ünnepélyes megnyitása a díszteremben szeptember 1-én tör­tént. Az ünnepségen Dr.Árpássy Gyula igazgató tartotta a megnyl tó beszédet. Az ünnepélyes a kerületi tanács képviselője is megjelent. ,k' A rendes tanítás szeptember 2-án tanrend szerűen megindult.

Next

/
Thumbnails
Contents