Budapesti Tanítóképző Intézet, 1943

I ''Y'?"s>/ ) a j / j i y / ■' ] r~f IN1ERNÁTUS. Á BUDAPESTI M. KIR ÁLLAMI LlCEUM ÉS TANÍTÓKÉPZŐ­INTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1943 44. TANÉVRŐL. AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 75. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE : DR. PADÁNYI-FRANK ANTAL TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1944. Kiadja az intézet igazgatósága : Budapest, XII., Fér/ Oszkár-utca 40. szóm. Telefon: 153-485.

Next

/
Thumbnails
Contents