Budapesti Tanítóképző Intézet, 1942

INTERNÁTUS BUDAPESTI M. KIR. ÁLLAMI LÍCEUM ÉS TANÍTÓKÉPZŐ­INTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1942—43. TANÉVRŐL AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 74. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE DR. PADÁNYI-FRANK ANTAL TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ. BUDAPEST, 194 3. Kiadja az intézet igazgatósága: Budapest, XII., Fery Oszkár-utca 40. szám. Telefon: 153—485

Next

/
Thumbnails
Contents