Budapesti Tanítóképző Intézet, 1941

BUDAPEST, 194 2. Kiadja az intézel igazgatósága: Budapest, XII., Fery Oszkár-utca 40. szám. Telefon: 153-485. I BUDAPESTI M KIR. ÁLLAMI LÍCEUM ÉS TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1941-42. TANÉVRŐL. AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 73 ÉVÉBEN SZERKESZTETTE: DR. PADÁNYI-FRANK ANTAL TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ. INTERNÁTUS.

Next

/
Thumbnails
Contents