Budapesti Tanítóképző Intézet, 1940

A BUDAPESTI MAGY. KIR. ÁLLAMI LÍCEUM ÉS TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1940-41. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 72. ÉVÉBEN. KÖZZÉTETTE: PADÁNYI-FRANK ANTAL Dr. TANÜGYI FŐTANÁCSOS, AZ INTÉZET IGAZGATÓJA. BUDAPEST, 1941. Kiadja az intézet igazgatósága: Budapest, XII., Fery Oszkár-utca 40. szám. Telefon : 153-485.

Next

/
Thumbnails
Contents