Budapesti Tanítóképző Intézet, 1939

A BUDAPESTI MAGY. KIR. ÁLLAMI LÍCEUM ÉS TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1939-40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 71. ÉVÉBEN KÖZZÉTETTE: PADÁNYI-FRANK ANTAL DR­TANÜGYI FŐTANÁCSOS, AZ INTÉZET IGAZGATÓJA. BUDAPEST, 194 0. Kiadja az intézet igazgatósága: Budapest, XII., Fery Oszkár-utca 40. szám. Telefon: 1S3-485.

Next

/
Thumbnails
Contents