Budapesti Tanítóképző Intézet, 1938

I A BUDAPESTI I. KERÜLETI MAGY. KIR. ÁLLAMI LÍCEUM ÉS TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 70. ÉVÉBEN KÖZZÉTETTE: PADÁNYI-FRANK ANTAL DR TANÜGYI FŐTANÁCSOS, AZ INTÉZET IGAZGATÓ] A. BUDAPEST, 1939. Kiadja az intézet igazgatósága : Budapest, I., Fery Oszkár-utca 40. szám. Telefon: 153-485.

Next

/
Thumbnails
Contents