Budapesti Tanítóképző Intézet, 1934

A'BUDAPESTI HAGY. KIR. ÁLLAMI NÉPISKOLAI TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET 1934—35. ÉVI A TANÁRTESTÜLET KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE: PÁDÁNYI-FRANK ANTAL DR. IGAZGATÓ CÍM: 1.. FERY OSZKÁR-UTCA 40. SZÁM. - TELEFON: 53-4-85. BUDAPEST BOKOR ÉS FISCHER. KÖNYVNYOMDÁI MÜ1NTÉZET, BUDAPEST. VII., WESSELÉNYl-U. 68.

Next

/
Thumbnails
Contents