Evangélikus főgimnázium, Besztercebánya, 1915

SZERKESZTETTE: DR- ORAVECZ ÖDÖN. BESZTERCEBÁNYÁN, NYOMATOTT HAVELKA JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents