Evangélikus gimnázium, Besztercebánya, 1893

* A BESZTERCZEBÁEYAI ÁG. HITV. EV. GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1893—94. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI VARGA MIHÁLY, E. I. IGAZGATÓ.--------■» -i>oo: —(rfT'ÍS’Ií -----------------— B ESZTERCZEBÁNYÁN, NYOMATOTT MACHOLD FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents