Evangélikus algimnázium, Besztercebánya, 1889

A BESZTERCZEBÁYYAI ÁG. H. EV. ALGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1889-90. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI VARGA MIHÁLY, E. É. GYMN. IGAZGATÓ-TANÁÉ. BESZTERCZEBÁNYÁN, NYOMATOTT MACHOLD FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents