Békési Élet, 1980 (15. évfolyam)

1980 / 1. szám

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT XV. évfolyam 1980/1. szám Kiadja: a Békés megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Békés megyei Szervezete Szerkesztő bizottság: DR. KRUPA ANDRÁS (főszerkesztő) DR. SZABÓ FERENC (felelős szerkesztő) DR. BENCSIK JÁNOS DR. CSENDE BÉLA ELEK LÁSZLÓ GÁL ISTVÁN HAJNAL KÁROLY SASS ERVIN DR. SONKOLY KÁLMÁN DR. SZŰCS LAJOS GYULA DR. TÁBORI GYÖRGY DR. TÓTH JÓZSEF Technikai szerkesztő: SVECZ ANDRÁS A szerkesztőség címe: 5601 Békéscsaba, István király tér 8. Felelős kiadó: Dr. Krupa András Készült 2000 példányban, 12,6 (A/5) ív terjedelemben. A borítót Svecz András tervezte 80.1003 ^ Kncr Nyomda, Gyoma Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V. József nádor tér 1. postacím: 1900 Budapest), valamint bármely postahivatalnál, illetve postai kézbesítőnél. Előfizetési díj egy évre 48 forint. Az előfizetéskor a csekklapon minden esetben tüntessék fel a folyóirat nevét is (BÉKÉSI ÉLET). Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Élet ISSN 0522 7232

Next

/
Thumbnails
Contents