Békési Élet, 1969 (4. évfolyam)

1969 / 1. szám

1919-1969 POLGÁROK! Tanácsköztársaságunk Kormányának végrehajtó test ill etc a Munkastauacs községünkben megalakult A belső rend képezvén legfőbb feladatunkat, fölhívjuk községünk polgárait, hogy tanácsunk intézkedéseinek engedelmeskedjen. A legéberebben őrködünk minden irányban nj társadalmi rendszerünk lét­alapjának biztosítása érdekében. Ezt minden eszközzel meg akarjuk védeni. A tőkések letűnt korszakának évezredes szenvedései - a melyekhez képest minden korok dögvészei, a mindenkorok emberi kórságai és világkatasztrófái, emberi fajunk kegyes jöltevőinek képét mutálják. - adja nékünk azt az erőt ami ellen nincs íftldi hatalom. Országunk válságos állapota .mellett községünknek a közeli ellenség által ve­szélyeztetett helyzetére fölhívjuk polgáraink figyelmét A helyzet az, hogy nem számithatunk segítségre, és ha magunk nem se­gítünk magunkon, ugy szabad utat talál az ellenség községünkig. A mikor jogosan föltesszük, hogy szomszédos községek is fölismerték ezen veszélyt és ugy a haza, mint veszélyeztetett otthonuk védelmére kelnek, tanácsunk gondját képezi a nagy erőt jelentő közös együttműködés. Ezért fölhívjuk községünk minden polgárát 18-tól 36 éves korig, hogy összeírás végett a községparancsnok irodájában a községházánál haladéktalanul jelentkezzen. Földrajzi helyzetünk következtében a világháború vér hullámai szeretteink holttestét elnyeltek vagy partjainkra dobták, de rajtunk át nem csaptak. Ne mutasson •enki gyávaságot, mert a félvilág sorsában osztozni látszunk, amit aljas célok helyett magunk, hozzátartozóink és utódaink érdekében az igazi testvériségért, egyenlő­ségért, szabadságért oly biztos sikerrel megvívhatunk. jR mezőberényi JY[unkástanács; Hirdetmény a mezőberényi munkástanács megalakulásáról

Next

/
Thumbnails
Contents