Békési Élet, 1967 (2. évfolyam)

1967 / 1. szám

BÉKÉSI ÉLET Népszerű tudományos és kulturális antológia KIADJA: a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Békés megyei Szervezete és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szö­vetségének Békés megyei Szervezete * Szerkesztő bizottság: Dr. TÁBORI GYÖRGY (főszerkesztő) FANCSOVITS GYÖRGY (felelős szerk.) ELEK LÁSZLÓ Dr. FODOR GYÖRGY GÁCSER JÓZSEF Dr. KOVÁCS GÁBOR Dr. KRUPA ANDRÁS PATAKI LÁSZLÓ Dr. PIRITYI KÁROLY SASS ERVIN Dr. SZABÖ FERENC A szerkesztőség címe: Békéscsaba, Szt. István tér 8. * Felelős kiadó: Dr. Krupa András Kiadói főig. eng. sz.: 995'6915—966 Készült 1000 példányban (A/5) ív terjedelemben 67.47 BmNyV Gyula * A borítólapot Fülöp Erzsébet tervezte

Next

/
Thumbnails
Contents