Evangélikus Gimnázium, Békéscsaba, 1911

A BÉKÉSCSABAI ÁG. H. EV. RUDOLF-FŐGIMNÁZIUM XLVII-D1K ÉRTESÍTŐJE AZ 1911—1912. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI BUKOVSZKY JÁNOS iqazqató-tanAr BÉKÉSCSABA 1912 NYOMATOTT A .BÉKÉSMEGYEI FÜQGETLENSÉQ" KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents