Evangélikus Gimnázium, Békéscsaba, 1901

A J3ÉKÉ5G5A5AI AC. HITV. EV. BUDOLF-FŰGYMHASIUM XXXV ll-IK ÉRTESÍTŐJE 1901-1902. SZERKESZTETTE BUKOVSZKV JÁNOS IGAZGATÓ-TANÁR. BE-KÉSCSABA, NYOMATOTT A „CORVINA" KÖNYVNYOMDÁBAN. 1002.

Next

/
Thumbnails
Contents