Evangélikus Gimnázium, Békéscsaba, 1876

REV TARTALOM.-—.■•0'00'S«— I. Jelentés az 187%- tanévről. II. A végzett tantárgyak, a reájok hetenként fordított órák száma, a hasz­nált tan- és segédkönyvek. A) A végzett tantárgyak. B) A tantárgyakra hetenként fordított órák száma. C) A használt tan- és segédkönyvek. III. A tanárok. IV. A tanulók. A) Névszerint. B) Általános áttekintésük. C) Tanulásuk eredményének áttekintése osztályonként. V. A taneszközök általában s ez évi szaporodásuk szerzés és adakozás utján. A) Általában. B) Szerzemény. C) Adomány s az iskola részére kamatozó tőkék. VI. A jövő évre szóló figyelmeztetés.

Next

/
Thumbnails
Contents