Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1943. január-december (46. évfolyam, 1-59. szám)

BÉKÉS VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA Szerkeszti: TERÉNYI PÉTER vármegyei II. főjegyző, tb. vm. főjegyző. 1943. XLVil. ÉVFOLYAM. Kimutatás a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: I. Betűrendes tárgymu­tató. II. Békés vármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak névjegyzéke. (Az 1929. évi XXX. t.-c. alapján és betűrendben.) III. Az egyes bizottságok és választmányok név­jegyzéke. IV. Békés vármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. V. Békés vármegye városai és községei (terület, lakosok száma, vezetőség.) VI. Békés vármegye felsőházi tagjai. VII. Békés vármegye országgyűlési választókerületei (választók száma, képviselők.) VIII. Békésvármegye postatakarékpénztári számlái. A törvényhatósági bizottság tagjainak, bizottságainak és albizottságainak névjegyzékét a papír hiány és magas nyomdai költségek miatt ezúttal nem nyomatom ki. Nyomatott a „Dürer" Nyomda és Lapkiadóvállalat nyomdájában, Gyulán. KIADJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJA

Next

/
Thumbnails
Contents