Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1941. január-december (44. évfolyam, 1-61. szám)

■ BÉKÉSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA KIADJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJA Szerkeszti: TERÉNYI PÉTER vármegyei aljegyző, tb. vm. főjegyző. 1941. XLIV. ÉVFOLYAM. Kimutatás a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez, stb.: I. Betűrendes tárgy­mutató. II. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak névjegyzéke. (Az 1929. évi XXX. t.-c, alapján és betűrendben.) III. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. IV. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. V. Békésvármegye városai és községei (terület, lakosok száma, vezetőség.) VI. Békésvármegye felsőházi tagjai. VII. Bé­késvármegye országgyűlési választókerületei (választók száma, képviselők.) VIII. Békésvárme­gye postatakarékpénztári számlái. Nyomatott Dobay János nyomdájában, Gyulán. 1942.

Next

/
Thumbnails
Contents