Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1939. január-december (42. évfolyam, 1-62. szám)

BÉKÉS VARMEGYE HIVATALOS LAPJA KIADJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJA Szerkeszti: Dr. HAVIÁR LAJOS vármegyei II. főjegyző, tb. várm. főjegyző. 1939. XLII. ÉVFOLYAM. Kimutatás a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: I. Betűrendes tárgymu­tató. II. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak névjegyzéke. (Az 1929. évi XXX. t.-c. alapján és betűrendben.) III. Az egyes bizottságok és választmányok névjegy­zéke. IV. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. V. Békésvár­megye városai és községei (terület, lakosok száma, vezetőség.) VI. Békésvármegye felső­házi tagjai. VII. Békésvármegye országgyűlési választókerületei (választók száma, képvi­selők.) VIII. Békésvármegye postatakarékpénztári számlái. Nyomatott a „Dürer* Nyomda és Lapkiadóvállalat nyomdájában Gyulán,

Next

/
Thumbnails
Contents