Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1938. január-december (41. évfolyam, 1-61. szám)

i BÉKÉSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA ^u^t4^Ul*v iASi< KIADJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJA. * Szerkeszti: Dr. HAVIÁR LAJOS vármegyei II. főjegyző, tb. főszolgabíró. * . I 1938. LXI. ÉVFOLYAM. " Kimutatás a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez, stb.: /. Betűrendes tárgy­mutató (az I—V. rovatokhoz ,, Vármegyei közérdekű hírek“ állandó rovathoz nincs.) III. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak névjegyzéke. (Az 1929. évi XXX. t.-c. álapján és betűrendben.) IV. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. V. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. VI. Békésvármegye felsőházi tagjai. Leopold Sándor könyvnyomdája, Gyula.

Next

/
Thumbnails
Contents