Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1937. január-december (40. évfolyam, 1-56. szám)

BÉKÉS VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA KIADJA A VÁRMEGYE ALISPÁNJA Szerkeszti: BAKOS JÓZSEF vármegyei II. főjegyző. 1937. XL. ÉVFOLYAM. Kimutatás a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: I. Betűrendes tárgymutató. II. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak névjegyzéke. (Az 1929. évi XXX. t.-c. alapján és betűrendben.) III. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. IV. Békét- vármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének névsora. V. Békésvármegye városai és köz­ségei (terület, lakosok száma, vezetőség.) VI. Békésvármegye felsőházi tagjai. VII. Békés- vármegye országgyűlési választókerületei (választók száma, képviselők.) VIII. Békésvár­megye postatakarékpénztári számlái. Nyomatott a „Dürer** Nyomda és Lapkiadóvállalat nyomdájában, Gyulán.

Next

/
Thumbnails
Contents