Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1932. január-december (35. évfolyam, 1-56. szám)

1 &*• \ a ©j lm 5 ar ; BÉKÉSVÁRMEGYE f TÖRVÉNYHATÓSÁGÁNAK ' BIZOTTSÁGAI ÉS ALBIZOTTSÁGAI. . (Békésvármegye Hivatalos Lapja 1932. évfolyama L tárgymutatójának melléklete.) összállitotta: Dr. Uhriii László vármegyei II. főjegyző, tb. főjegyző. Y / fi t ^ }v/ NYOMATOTT DOBAY JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, GYULÁN.

Next

/
Thumbnails
Contents