Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1929. január-december (32. évfolyam, 1-56. szám)

BÉKÉSVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA Kiadja a vármegye alispánja. Szerkeszti: Dr. Pánczél József, vármegyei II. főjegyző, tb. főjegyző. 1929. XXXII. ÉVFOLYAM. Kimutatás a tárgymutatóhoz, névjegyzékhez stb.: I. Betűrendes tárgymutató (külön az I—IV. és külön az V. rovatokhoz „Vármegyei közérdekű hireku állandó rovathoz mutató nincs.) II. Hivatalos számok mutatója. (A rendeletek száma végső számjegyének sorrendjében 1—100-ig. Külön a miniszteri rendeletek és külön az alispáni stb. rendeletek és törvényhatósági közgyűlési határozatok számmutatója.) III. Békésvármegye törvényhatósági bizottsági tagjainak az 1929. évre érvényes névjegyzéke. (Az 1929. évi XXX. t.-c. alapján és betűrendben.) IV. Az egyes bizottságok és választmányok névjegyzéke. V. Békésvármegye tiszti-, segéd- és kezelőszemélyzetének nérsora. VI. Békésvármegye városai és községei (terület, lakosok száma, vezetőség.) VII. Békésvármegye felsőházi tagjai (póttagjai.) VIII. Békésvármegye országgyűlési választókerületei (választók száma, képviselők.) IX. Békésvármegye postatakarékpénztári számlái. Dobay János könyvnyomdája, Gyula.

Next

/
Thumbnails
Contents