Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1917. január-december (20. évfolyam, 1-41. szám)

unni! Mis Ulti Kiadja: a vármegye alispánja. • V r Szerkesztő : Dr. Vangyel Endre, várm. II főjegyző, kihez a lapot érdeklő reclamatiók intézendők. • XX. évfolyam. =— i Jegyzet, a tárgymutató használatához : A „Hivatalos Lap“ I., 11., 111. rovatai alatt megjelent: szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő rendeletek az első tárgymutatóba, IV. és V. rovat alatt meg­jelent : tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisítések, a második tárgymutatóban foglaltatnak. Dobay János könyvnyomdája, Gyula.

Next

/
Thumbnails
Contents