Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1916. január-december (19. évfolyam, 1-43. szám)

Mimiit hmiis báni Kiadja: a vármegye alispánja. k| ' » % Jegyzet, a tárgymutató használatához; A „Hivatalos Lap" I., II., III. rovatai alatt megjelent: szabályrendeletek, közérdekű:határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő rendeletek az első tárgymutatóba, a IV. és V. rovat alatt Meg­jelent : tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisítések a második tárgymutatóban foglaltatnak. •* * Dobay János könyvnyomdája, Gyula. 7 (íj Szerkesztő: / / f / Dr. Vángyéi Endre, / f vánm. II. főjegyző, 4‘ Jf, ' f kihez a lapot érdeklő reclamaíiók intézendők. juh ’, f: ' rím lf"' * m £ t ijl ki i9isr r m T. . /jl L j j y = XIX. évfolyam. =—-■ • •. v ’’ ', * * 4 jf • /"

Next

/
Thumbnails
Contents