Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1915. január-december (18. évfolyam, 1-49. szám)

Kiadja: a vármegye alispánja, Szerkesztő : Dr. Vangyel Endre, várm. I. aljegyző, kihez a lapot érdeklő reclamatiók intézendők. 1915. XVIII. évfolyam. Jegyzet, a tárgymutató használatához : A „Hivatalos Lap“ I., II., III., rovata alatt megjelent szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő rendeletek az első tárgymutatóban, a IV. és V. rovat alatt meg­jelent tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisítések a második tárgymutatóban foglaltatnak. Dobay János könyvnyomdája, Gyula. Btittiiie hímig Lapja

Next

/
Thumbnails
Contents