Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1914. január-december (17. évfolyam, 1-52. szám)

mmm Hk Lapia Kiadja: a vármegye alispánja. __ 'VWfat, Szerkesztő : Dr. Vangyel Endre, várm. I aljegyző, kihez a lapot érdeklő információk intézendők 1914. XVII. évfolyam. Jegyzet, a tárgymutató használatához : A „Hivatalos Lap“ 1., II , III, rovata alatt megjelent szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő rendeletek az első tárgymutatóban, a IV és V. rovat alatt meg­jelent tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisítések a második tárgymutatóban foglaltatnak. Gyula, 1915. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents