Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1913. január-december (16. évfolyam, 1-48. szám)

BMmtigt Mis üli *VövV~©-0 Kiadja: a vármegye alispánja. Szerkesztő: Dr. Vangyel Endre várm. I. oszt. aljegyző, kihez a lapot érdeklő reklamációk intézendők. 1913 XVI. évfolyam. Jegyzet, a tárgymutató használatához: A „Hivatalos Lap“ 1., II., III. rovata alatt megjelent szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő rendeletek az első tárgymutatóban ; a IV. és V. rovat alatt meg­jelent tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisítések a második tárgymutatóban foglaltatnak. Gyula, 1914. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents