Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1910. január-december (13. évfolyam, 1-52. szám)

Jegyzet, a tárgymutató használatához : A „Hivatos Lap“ I. II. III. rovata alatt meg­jelent szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő rendeletek az első tárgymutatóban ; a IV. V. rovat alatt megjelent tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisítések a második tárgy­mutatóban foglaltatnak. Dobay Jánus kiinvnyomdája Gyulán \ Gyuj®* 1 Bismst mis Luia. Kiadja: a vármegye alispánja. Szerkesztő : Moldoványi János várm. II. aljegyző kihez a lapot illető reklamátiók intézendők. 1910. XIII. évfolyam. 1 / l /''~ > -

Next

/
Thumbnails
Contents