Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1909. január-december (12. évfolyam, 1-51. szám)

I Gyulai yHemUnétoJ fi, /s NMurü IiUe Lapla." Kiadja: a vármegye alispánja. Szerkesztő : Moldoványi János, várm. II. aljegyző, kihez a lapot illető reclamatiók intézendők. 1909.----- XII. évfolyam. ===== Je gyzet, a tárgymutató használatához : A „Hivatalos Lap“ j., II., III. rovata alatt megjelent: szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő, valamint ilyet nem igénylő rendeletek az első tárgymutatóban > a IV. és V. rovat alatt megjelent: tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisitések a második tárgymutatóban foglaltatnak. Gyula, 1910. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents