Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1908. január-december (11. évfolyam, 1-48. szám)

1 ___ Gy uid 1 Ml«ml leiéltér j IMii Mills Lilla. i*. _ — | Szerkesztő: L % vármegyei II. aljegyző, kil la lapot illető reklamácziók intézendők. I 1908. XI. évfolyam. — \ \ \ , \ Jegyzet, a tárgymutató használatához: A „Hivatalos Lap“ I., II. és III. rovata alatt megjelent: szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő, valamint nem igénylő Vendeletek az első tárgymutatóba: IV. és V. . rovat alatt megjelent: tájékoztatók, pályázatik, hivatalos hirdetések, körözések és meg- k semmisítések a második tárgymutatóban foglaltatnak. . ^ I Gyula, 1909. Nyomatott Dobay Jánost könyvnyomdájában. \

Next

/
Thumbnails
Contents