Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1907. január-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

Békésvármegye Hivatalos Lapja. Kiadja: a vármegye alispánja. Szerkesztő : dr. Konkoly Tihamér vármegyei II. aljegyző, kihez a lapot illető reklamácziók intézendők. 1007. X. évfolyam. Jegyzet, a tárgymutató használatához: A »Hivatalos Lap« I., II. és III. rovata alatt megjelent: szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő, valamint nem igénylő rendeletek az első tárgymutatóba, — IV. és V. rovat alatt meg­jelent : tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisitések a második tárgymutatóban foglaltatnak. Gyula, 1908. Nyomatott Dobay János künyvnyomdájábau.

Next

/
Thumbnails
Contents