Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1906. január-december (9. évfolyam, 1-48. szám)

Békésvármegye Hivatalos Lapja.­..: Kiadja: a v á r m egye a I i s p á n j a. ------­Sz erkesztő : «lr. Konkoly Tihamér, vármegyei II. aljegyző, kihez a lapot illető reklamácziók intézendök. •* t 1006. 0 IX. évfolyam. Jegyzet, a tárgymutató használatához: A »Hivatalos Lap« I. II. és III. rovata alatt megjelent: szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű és további intézkedést igénylő, valamint nem igénylő rendeletek az első tárgymutatóba, — a IV. és V. rovat alatt megjelent: tájékoztatók, pályázatok, hivatalos hirdetések, körözések és megsemmisítések a második tárgymutatóba foglaltatnak. Gyula, 11107. nyomatott Dobay János könyvnyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents