Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1905. január-december (8. évfolyam, 1-52. szám)

Békésvármegye Hivatalos Lapja. Kiadja a vármegye alispánja. 1905. VITT. é v f o 1 y a m. ■ / :: ; v' • ' . " 5 7 ^ v : 1 / • - • ' y ■ . , • ' •; • - * •• / / t . . • * l Gyula, 1906. Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában. A

Next

/
Thumbnails
Contents