Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1904. január-december (7. évfolyam, 1-53. szám)

Békésvárinegye Hivatalos Lapja. Kiadja a vármegye alispánja. Gyula, Nyomatott Dobav János könyvnyomdájában, 1905. 1904. VII. évfolyam.

Next

/
Thumbnails
Contents