Békés Megyei Hírlap, 1995. szeptember (50. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-13 / 215. szám

r /. é &BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP Békéscsaba város címere Az oldalt írta és szerkesztette: Bede Zsóka. Munkatársak voltak még: Antal Gyöngyi, Nyemcsok László, Szabó Zsuzsa. Fotók: Kovács Erzsébet és Lehoczky Péter. Várjuk olvasóink leveleit, véleményét: Békés Megyei Hírlap szerkesztősége, 5600 Békéscsaba, Munkácsy utca 4. Telefon: (66)450-450. Hírek Kiállítás. Békéscsabán a helyőrségi klubban tegnap dél­után nyílt meg Csendes Ferenc, az intézmény képzőművész köre tagjának kiállítása, amely szep­tember 15-ig tekinthető meg. Jógabemutató. A Békés Megyei „Jóga a Mindennapi Életben” Egyesület tanfolyama­it megelőző jógabemutatót tart a Wlassics sétányon lévő belváro­si óvodában szeptember 18-án, hétfőn 18 órától. CSABAI NAPLÓ 1995. szeptember 13., szerda A barátsághidak a jövőbe vezetnek Híd, a túlsó partra átvivő', híd szakadék felett ívelő' sérülékeny, rombolható. Szabó Károlyné, a Magya­rok Világszövetsége Karita­tív Szervezete békéscsabai szervezetének elnöke barát- sághidakat épít. Eró'set, az idő' próbáját kiállót, a jelen­ben a jövó'nek. Az országo­kat láthatatlanul összekötő' építményeknek emlékekből a pillére, mosolyból, kedves­ségből a korlátja. A Magyarok Világszövetsége Ka­ritatív Szervezetének köszönhető­en idén több, mint ezer határainkon túli magyar gyermek vakációzott hazánkban. A Szlovákiából, Kárpátal­járól, Erdélyből és Délvidék­ről érkezett fiatalok közül szá­zan megyénkben vendéges­kedtek. A kollégiumi, illetve a segítőkész családoknál és a plébániákon való elhelye­zésükről a világszövetség bé­késcsabai szervezete gondos­kodott — tájékoztatott Szabó Károlyné. A lakosság mellett hű szövetségesük a békéscsa­bai római katolikus plébánia, aki gépkocsijával segíti a diá­kok utaztatását. Segítőik még a gyulai gazdák és iparosok, az idén harminc gyermek nya- raltatásának gondját-baját, ki­adásait vállalták át. A békéscsabai szervezet a testvértelepülési kapcsolatok kialakításán is bábáskodik. Közvetítésükkel talált egy­másra a közelmúltban Ker­tészsziget Tusnáddal és Csík­verebessel. A békéscsabai szervezet je­lenleg a tusnádi nemzetközi tábor létrehozásán munkálko­dik. A település volt iskola- épületét alakítják át úgy, hogy az jövő júniustól az év bár­mely szakában fogadhassa a fiatalokat. A szervezet másik szívügye a gyímesfelsőloki is­kolatemplom, amely ahelybé- liek szándéka szerint az isko­lai munka, a vallásgyakorlás és a falu közösségi életének színtere lesz. Az iskolatemp­lom már áll, ám házavatót csak a szükséges felszerelési tár­gyak beszerzése után tarthat­nak. A békéscsabai szervezet most akciót indított. Pénzado­mányt, továbbá berendezési tárgyakat, függönyt a kollégi­umnak ágyneműt kémek. A belsőépítészetben és szerelési munkákban jártas szakembe­rek segítségére is számítanak. Tanfolyamok a Lencsésin Szeptember lévén újra indulnak a tanfolyamok a Lencsési Közössé­gi Házban — tudtuk meg Takács Pétertől, a közösségi ház vezető­jétől. Minden héten kedden és csütörtökön este fél héttől az aero- bickedvelőket várják. Az egészséges életmódot kö­vetők között egyre népszerűbb a jóga. A kezdő tanfolyamon a résztvevők a jóga elméletével, alapfokú gyakorlataival ismer­kedhetnek meg a 24 órás képzés keretében. Szintén 24 órás a kép­zés a haladóknál. A kezdő tanfo­lyam foglalkozásait szombaton­ként délután 3 órától, a haladókét szerdai napokon 18 órától tartják. A jelentkezési határidő mindkét tanfolyam esetében szeptember 29. Nem lesz új szennyvíztisztító A békéscsabai közgyűlés 1994 áprilisa óta foglalkozik a városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének kérdésével. A program szerint a hat éves munkához az árváltozá­sokat is figyelembe véve majdnem 1,5 milliárd forint­ra lenne szükség. Ebből az összegből egymilliárd forint az önkormányzatot terhelné, a fennmaradó részt pedig a megyei jogú városokra vo­natkozó külön központi tá­mogatásból fedeznék. A pályázat benyújtása óta eltelt egy évben számtalan egyeztetésre került sor a pénzügyi fedezet biztosítása céljából. Kiderült, hogy lehe­tőség adódik világbanki hitel és Phare-ámogatás igénybe­vételére is. Közben megérke­zett a válasz a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Mi­nisztériumhoz benyújtott pá­lyázatra, mely arról értesítet­te a közgyűlést: 335 millió forinttal támogatná a minisz­térium ezt a beruházást. A munkák megkezdése azon­ban még így is jelentősen meghaladná a város erejét, ezért a képviselők megbízták Végh László alpolgármestert, hogy értesítse a minisztériu­mot: a megnyert összeget nem veszik igénybe. „Kocsmásított” farmerbolt. Jeans Pub néven nyílt farmerüzlet tegnap Békéscsabán, az Andrássy úton. A 65 négyzetméteres boltot a Black-Top Bt: üzemelteti, és a tulajdonosok szakítottak a hagyományos üzleti stílussal, dekorációval. Persze, a névben a pub szó már utal arra, hogy, .kocsmai” berendezések adják belül a keretet az árukínálatnak. Megtudtuk, hogy a termékskála négy márkára épül, mégpedig Levi’s, Gas, Mash famerruházatra és Casablanca felsőruházatra A katolikus plébánia eseményei A hittanosok behatására szolgá­ló nyomtatványt a templomban találják a szülők és kitöltve a plébánián vagy a sekrestyében adják le. Óvodásokat általános és középiskolásokat egyaránt oktatnak a templomban vagy az iskolákban. A szülők a katolikus iskola javára a templomban 68 ezer forintot adományoztak, ezt az iskolai kápolna berendezésé­re fordítják majd. Az iskola ud­varán ma este 7 órától cserkész­évadnyitó tábortűzi műsoros est lesz. v* ■ : A Kölping család gyűlését csütörtökön tartják. Szeptem­berben minden kedden 10-től 17 óráig ruhavásárt rendeznek a Kossuth tér 6. szám alatt. Múlt és jelen. Valaha így nézett ki Békéscsabán a jelenlegi Andrássy és Munkácsy úti sarok. Jól látható a kisvasút sínje és a kockaköves kocsiút Nosztalgiázni szép... Abba a régi fenti világba azért nem szívesen mennénk vissza ugye? Gyakran szidott városképünk, ugyanonnan mégiscsak tartogat számunkra szép részeket ISMÉT A LEGJOBBAT LEGOLCSÓBBAN! Vásároljon étkezési búza termesztésére alkalmas, fémzárolt őszibúza-vetőmagot az Agrimill Rt.-tól. Az Agrimill Rt. megkezdte a II. és III. fokú őszibúza-vetőmag értékesítését. (GK Öthatom, Jubilejnaja, MV—-23, MV—25.) ÉRDEKLŐDJÖN EGYSÉGEINKNÉL: Gyomaendrőd, nagykereskedelmi raktár: (66)386-073 Békéscsaba, tárház: (66) 445-711 Orosháza, tárház: (68)312-822 Szeghalom, tárház: (66)371-158 Szarvas, tárház: (66)311-578 Mezőkovácsháza, keverőüzem: (68)381-211 Kondoros, keverőüzem: (66)388-166 Sarkad, keverőüzem: (66) 375-944 és az rt. központjában: Békéscsaba, kereskedelmi osztály: (66)451-251 Tisztelettel értesítjük továbbá kedves partnereinket, hogy az Agrimill Rt. megkezdte a kalászos gabonák szerződéskötését az 1996-os évre. Továbbra is van lehetőség Agrimill Rt.—OTP Rt. konstrukciójú, hitelt biztosító szerződés kötésére. Napraforgó és kukorica kombájnolási munkát is vállalunk. FELVILÁGOSÍTÁS: Békéscsaba, kereskedelmi osztály: (66) 451-251 és a területi felelősöknél: (60) 482-511, (60) 482-165, (60) 481-747. Agrimill Rt. Békéscsaba i

Next

/
Thumbnails
Contents