Békés Megyei Népújság, 1984. március (39. évfolyam, 51-77. szám)

1984-03-03 / 53. szám

NÉPÚJSÁG 1984. március 3., szombat SPORT SPORT SPORT Los Angeles-! szemüveggel „Már a technikában sem akadályoz a műtét” Május 2-án az MNK-ért Jön a Budapesti Honvéd Nem szegődött Fortuna a békéscsabaiak mellé a lab­darúgó MNK negyeddöntőjé­nek sorsolásakor. Az Előre Spartacus május 2-án a szer­dán tavalyi kupagyőztest búcsúztató Bp. Honvéd együttesével játszik, s mint alsóbb osztályú, természete­sen pályaválasztó lesz. A kispestiekkel sok nagyszerű csatát vívtak már a csabaiak és sokan bizonyára máris „előjegyezték” a május 2-i találkozót. A sorsolás szerint ugyan­ezen a napon a további háJ rom találkozó párosítása a következő: MTK-VM—Tata­bánya, Siófok—Ferencváros, Olefin SC—Rába ETO. Sportműsor SZOMBAT KÉZILABDA. Női vidékbaj- Qokság. Keleti csoport, I—II. forduló, Hódmezővásárhely, Por­celán-csarnok. Bcs. Előre Spar­tacus—Nyíregyházi Volán Dózsa, 12.30. Porcelán SK—Bcs. Előre Spartacus, 16.30. XXVII. Békés megyei Népújság Kupa, 8. for­dulója. Mezőberény, 1. sz. álta­lános iskola. A program a kö­vetkező: 8.00 Békés—Kétsoprony, női. 9.05 Békés—Mezőberényi tö­megsport, férfi ifi. 10.00 Bcs. Előre Sp. I.—Mezőberény, női. 11.05 Mezőberény—Üjkígyós, fér­fi ifi. 12.00 Gyomaendrőd—Üjkí­gyós, férfi serdülő. 12.45 Gyo­maendrőd—Kamut, női. 13.50 Üj­kígyós—Gyomaendrőd, férfi. 14.55 OMTK—Szeghalom, női. 16.00 Bcs. Előre Sp.—OMTK, fér­fi ifi. 16.55 Bcs. Előre Sp. It.— Sarkad, női. Tudósítóink figyelmébe! Kérjük labdarúgó-tu­dósítóinkat, hogy a szom­bat, vasárnapi tavaszi rajt után is, az eddig szokásos módon jelent­kezzenek a mérkőzések után. Vagyis: a területi és megyei I. o. bajnokság mérkőzéseiről hétfőn dél­előtt telexen vagy tele­fonon. KOSÁRLABDA. NB II. K. Le­nin TSZSK—Békési ÁFÉSZ, fér­fi, Kiskunfélegyháza, 16.30. Szarvasi FSSC—Nyíregyházi TK. férfi, Szarvas, 11.30, DUSE—Bé­késcsabai MÁV, férfi, Debre­cen, 12.00. MSE—Eger SE, női, Mezőberény, 18.30. K. Vasas- Békési ÁFÉSZ, női, Kiskunfél­egyháza, 15.00. Szarvasi FSSC— Nyíregyházi TK, női, Szarvas, 13.00. DUSE—Békéscsabai ÁFÉSZ, női, Debrecen, 10.30. LABDARÚGÁS. Területi baj­nokság. Körös csoport. Szegedi VSE—Határőr Dózsa SE, Szeged, 14.30, Szalai S. Megyei bajnok­ság. I. osztály. Bcs. Agyagipar —Medgyesegyháza, 14.30 (jv.: Szolnok megyéből). Kondoros- Mezőhegyes, 14.30, Lenhart. NB-s ifjúsági és serdülöbajnok- ság. Keleti csoport. Eger SE— Bcs. Előre Spartacus, Eger, vá­rosi stadion, 13.30, 12.00 SAKK. Békés megye 1984. évi serdülő és ifjúsági, valamint női egyéni nyilt versenye. Bé­késcsaba. Szabó Pál téri ált. isk., 9.00. TÖMEGSPORT. Magtár Kupa kispályás labdarúgótorna. Hu- nya, 8.30. VASÁRNAP ASZTALITENISZ. Ifjúsági fiú és leány csapatverseny, Békés­csaba, 9. sz. isk., 9.00. KÉZILABDA. XXVII. Békés megyei Népújság Teremkézilab­da Kupa, Békéscsaba, 2. sz. ált. isk. A program: 8.30 Kondoros —Rákóczifalva, megyei i. o. 9.40 Bcs. Előre Spartacus—Üjkígyós, NB-s. 10.50 Játékvezetők A—Já­tékvezetők B. 12.00 Mezőhegyes— Tiszaföldvár, NB-s. 13.10 Gyula —Rákóczifalva, megyei I. o. 14.00 Bcs. Előre Spartacus—HÖ- DIKÖT, NB-s. (Valamennyi ta­lálkozó férfimérkőzés.) Mezőberény, 1. sz. általános iskola. A program a következő: 8.00 Mezőberény—Bcs. Volán, férfi ifi. 8.55 OMTK—Békés, női. 10.00 Mezőberény—OMTK, női ifi. 10.55 Kamut—Bcs. Előre Sp. 1., női. 12.00 Gyomaendrőd—Dé- vaványa, férfi. 13.05 Bcs. Előre Sp. II.—Gyomaendrőd, női. 14.10 Üjkígyós—Mezőberényi tömeg­sport, férfi ifi. .15.05 Sarkad— Kétsoprony, női. 16.10 Sarkad— Üjkígyós, férfi. 17.15 Szeghalom —Mezőberény, női. LABDARÜGAS. NB II. Békés­csabai Előre Spartacus—H. Sza­bó L. SE, Békéscsaba, Kórház utca, 14.30, Nagy L. (Boross, Márton). Területi bajnokság. Körös csoport. OMTK—DÉLÉP, 14.30 (jv.: Bács megyéből). Martfű—Gyulai SE, 14.30, Sze­keres. Szarvasi FSSC—Nagyszé­nás, 14.30 (jv.: Csongrád me­gyéből). BKV Előre—Békés, 14.30 (jv.: Szolnok megyéből). Me­gyei bajnokság. I. osztály. Csor- vás—Mezőberény, 14.30, Veres. Füzesgyarmat—Gádoros, 14.30, Ancsin. Tótkomlós—Békésszent- andrás, 14.30, Titz. Mezőkovács- háza—Sarkad, 14.30, Uhrin Gy. Szeghalom—Kétegyháza, 14.30, Maróti. Battonya—Medgyesbod- zás, 14.30, Tóth I. ÖKÖLVÍVÁS. NB III. Csapat­bajnoki forduló. Békési SE— NYVSSC, Békés, 3. sz. általános iskola, 10.30. RÖPLABDA. NB II. Bcs. Előre Spartacus—DÉLÉP SC, női, Bé­késcsaba, Pásztor u., 10.00. Gyo- maendrődi Spartacus—Szegedi Építők Spartacus, női, Gyoma­endrőd, 14.00. SAKK. Békés megye 1984. évi serdülő és ifjúsági, valamint női egyéni nyílt versenye, Békés­csaba, Szabó Pál téri ált. isk, 9.00. TÖMEGSPORT. Téli kispályás labdarúgó-bajnokság 8. forduló­ja, Kondoros, 14.00 órától. IÁI jár, ha most vásárol a BÁV-nál olcsó kötöttáru-, cipő-, konfekció­vásárt rendez a Felsőruházati Nagykereskedelmi Vállalat a Bizományi Áruház Vállalatnál, március 1-től 10-ig. Nyitva: 8.30—13.00 óráig és 14.00—18.00 óráig. Békéscsabán, a Tanácsköztársaság út 18—20. szám alatt. Ha az elmúlt két eszten­dőt vesszük figyelembe, Gyáni János, a Honvéd Szal- vai SE cselgáncsozója nem tartozik a legszerencsésebb sportolók közé. Csaknem másfél évtizede dzsúdózik és tartozik nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi mezőny élvonalába. Míg utánpótlás korú volt, szinte minden év­ben nyert magyar bajnoksá­got, s felnőtt versenyzőként is felállhatott az országos 'bajnokságon a dobogó leg­magasabb fokára. Szám sze­rint nyolc alkalommal akasz­tottak aranyérmet a nyaká­ba a honi legnagyobb verse­nyeken. Ugyanakkor az 1981. évi hollandiai világbaj­nokságon 7., még az évben a debreceni Európa-bajnok- ságon pedig bronzérmes volt. Egy évvel később Rostock­ban, ugyancsak az Európá­ba jnokságon az 5. helyre „futott be”. Ezután követke­zett ama bizonyos „szeren­csétlen” korszak: 1982 októ­berében operáción esett át. A jobb térdén szalagszaka­dást állapított meg az orvo­si konzílium, és egy 25 cen­timéteres vágás bizonyítja, nem alaptalanul. — Az aktív munkától több mint fél évet vett el a mű­tét — vallja Gyáni János Igaz, hogy az operációt kö­vetően két hónap múlva már súlyzót vettem a kezembe, de hát nem ez az igazi fel­készülés a nagy események­re. Nem véletlen, hogy ta­valy emiatt kimaradt egy- egy fontos állomás, nevezete­sen a tavaszi Európa-baj- nokság, illetve az őszi, moszkvai világbajnokság. Pe­dig itt olyan versenyzők dia­dalmaskodtak, akiket addig rendre legyőztem. Beszélgetésünkkor az ép­pen ma kezdődő Gránit- Hungária Kupára készült. Ez az egyik válogató verseny, amelyen a dzsúdósok gyűjtö­gethetik a jelképes ponto­kat ahhoz, hogy ki is utaz­zanak a Los Angeles-i ötka­rikás játékokra. Az idei első nagy nekifutás a franciaor­szági verseny volt. Itt nagy riválisával, a kecskeméti Szabó Miklóssal együtt ta­tamira állt. Ellenfelének job­B Kézilabda ~j Békéscsabai Előre Spartacus— Debreceni Dózsa 30—29 (14—12). Férfi előkészületi kézilabda­mérkőzés, Békéscsaba. Végig él­vezetes, változatos mérkőzést játszott a két csapat. Hol az egyik, hol a másik együttes ve­zetett, s végül is, ha szeren­csés góllal Is, nyertek a Illa-fe­hérek az NB I-es Dózsa ellen. Békéscsabai Előre Spartacus— DÉLÉP SC 25—21 (9—13). Hírlap Kupa férfi kézilabda-mérkőzés. Szeged. Az első félidőben mind­két együttes elég sok hibát vé­tett, az iram és a színvonal kö­zepes volt. Fordulás után a sze­gediek a 41. percben lőtték az első góljukat, míg a békéscsa­baiak már négy alkalommal be­találtak a DÉLÉP kapujába, összességében második félidei jő teljesítményével megérdemelten nyert a csabai együttes. A megyei sakkcsapatbajnokság harmadik fordulójában a követ­kező eredmények , születtek: Szarvas—Mezőhegyes 7,5—6,5, Bcs. Építők—Orosháza I. 3—11, Bcs. Agyagipar—Mezőberény 9,5 —4,5, Békés—Gyula 4—10, Batto­nya—Szeghalom 8,5—5,5, Oroshá­za II.—Csorvás 12—2. A bajnokság állása: 1. Gyuia 23.5, 2. Orosháza II. 20,5, 3. Bcs. Agyagipar 19,5, 4. Orosháza I. 19.5, 5. Szarvas 19, 6. Békés 17,5, 7. Battonya 14, 8. Mezőhegyes 12, 9. Szeghalom 9,5, 10. Mező­berény 7, 11. Bcs. Építők 3,5, 12. Csorvás 2,5. A bajnokság második forduló­ját február 11-ről május 19-re halasztotta a megyei sakkszövet­ség, míg a negyedik fordulót március 10-én rendezik meg. Földharc. Háromhetes tatai edzőtábor után egy hétig Békés­csabán készült Gyáni János (szemben) a Gránit-Hungária Kupára, amely az egyik válogató verseny az olimpiára ban sikerült az idei első fő­próba, hiszen az 5. helyen kötött ki, míg a békéscsabai sportoló helyezetlen maradt. — Nekem nagyon nehéz sorsolásom volt, hiszen az én ágamon volt a világbajnok­ság első, második helyezett­je, míg ellenfelemről és ba­rátomról ez nem mondható el: könnyedén sétált a dön­tő felé vezető úton, ha nem is ért el odáig. Tehát Szabó némi előnyre tett szert, de aztán a közelmúltban a vi­dékbajnokságon visszavág­tam neki. A mostani ver­seny, meg a későbbi NDK- beli és áprilisi spanyolorszá­gi nagy derby lehet a vá­lasztóvíz. Tehát a 86 kilós súlycso­portban — mint annyi éve — most is ketten vetélked­nek a kiküldetésért. Szabó nagy előnye, noha az idei ta­vaszi Európa-"bajnokság nem tartozik a válogató viadalok sorába, hogy a kontinens- bajnokságon találkozhat a „nagy nevekkel”, hiszen az EB-re ő lesz az utazó — vár­hatóan. De mit is tud ez a kecskeméti fiú? — Rafinált, rutinos, régi versenyző — mondja Gyáni János. — Azt nem állítom, hogy túlságosan szeret edze­ni, talán ezért is hullámzó a teljesítménye. Tehetségéből fakad viszont, hogy mindig újításra képes, s ha jó na­pot fog ki, bárkit legyőzhet. Ennek ellenkezője is igaz, amit a közelmúlt eseménye is alátámaszt, amikor a Bu­dapesti Honvéd versenyén, vagy a korábbi moszkvai EB-n kiesett. Amióta a békéscsabaiak kitűnősége a 86 kilósok kö­zött szerepel, mindössze hat­szor mérkőztek meg egymás­sal. Az első alkalommal bí­rói döntéssel Szabó Miklós győzött. Aztán ötször egy­más után Gyáni. — Fekszik nekem a stí­lusa, leggyakrabban nem is tud velem mit kezdeni. Igaz, most a sérülésem miatt rit­kábban találkoztunk egy­mással, de a vidékbajnokság a javamra dőlt el. Ezen is le tudtam mérni, hogy fizikai­lag és technikailag vagyok már olyan állapotban, mint az operáció előtt. Minden terhelést bír a térdem, ugyanúgy futok, mint régen, és újra 165 kilós súlyzóval a nyakamban guggolok. Ma már a technikában sem aka­dályoz a korábbi műtét. Mint említettük, kitűnő volt az 1980—82 közötti so­rozat Gyáni szempontjából. Ám a hosszú kiesés bizony mégis hátravetette valami­ben: nem találkozott a vi­lágversenyeken nagy ellen­feleivel. Pedig erre igazán Birkózás» Budapesten 180 birkózó vett részt az országos ifjúsági kö­töttfogású versenyen, melyen az OMTK-s Patyi Béla a 60 kg-os súlycsoportban 6. lett. Kunszentmiklóson, ORV-verse- nyen szabadfogásban a serdülők 49 kg-os súlycsoportjában He­gedűs György 6. helyen vég­zett. A szabadfogású területi úttö­rő A korcsoportúak versenyén Szegeden, az orosházi birkózók a következő helyezéseket érték el. 32 kg: 3. Menzsel, 4. Szabó. 38 kg: 1. Dimák, 2. Kunos, 5. Akantisz, 6. Szénási. 41 kg: 3. Bene, 5. Makai. 45 kg: 3. Györ­gyi, 4. Nemes. 53 kg: 6. Danics- ka. 58 kg: 1. Albert. +58 kg: 4. Vági. Tömegsport Befejeződött Mezőhegyesen a Téli Kupa teremkézilabda-torna küzdelemsorozata. A hét végén szombat—vasárnap a rendezők két fordulót bonyolítottak le, melyeken a következő eredmé­nyek születtek. Férfiak. Tömegsportcsoport. Mezőgép—Kevermes 17—16, Bcs. Agyagipar—Nagyszénás 23—17, Szarvas—Nagykamarás 17—11, Bcs. Agyagipar—Üveggyár 20— 13, Bcs. Agyagipar—Kevermes 25 —21, Szarvas—Bcs. Agyagipar 19 —18. A Szarvas—Kevermes mér­kőzés elmaradt, mert a kever- mesiek nem jelentek meg. A férfi tömegsportcsoport vég­eredménye: 1. Szarvasi Vas- Fémipari szövetkezet, 2. Bcs. Agyagipar, 3. Kevermesi TSZSE, 4. Orosházi Mezőgép, 5. Nagy­kamarás! TSZSE, 6. Orosházi Üveggyár. A legeredményesebb játékos Török Károly (Bcs. Agyagipar) lett. Fiú, úttörő: Oh. József A. Alt. Isk.—Magyarbánhegyes 14—8, Mezőhegyes—Tótkomlós 31—5, Oh. József A. Alt. Isk.—Kunágo- ta 20—3, Kunágota—Mezőhegyes 14—6, Kunágota—Tótkomlós 13— 7, Mezőhegyes—Magyarbánhe­gyes 19—14, Magyarbánhegyes— Tótkomlós 15—6. A csoport végeredménye: 1. Oh. József A. Ált. Isk., 2. Kun­ágota, 3. Mezőhegyes, 4. Ma­gyarbánhegyes, 5. Tótkomlósi TC. Legeredményesebb játékos Bakonyi Róbert (Mezőhegyes). Nők. Tömegsportcsoport: Szék­kutas—Üveggyár 17—7, BCS. MÁV—Üveggyár 15—12, székku­tas—Bcs. MÁV 13—11. A Szék­kutas—Békésszentandrás talál­kozó elmaradt, mert a békés- szentandrásiak nem jelentek meg. A csoport végeredménye: 1. Székkutas, 2. Bcs. MÁV, 3. Tót­komlósi TC, 3. Oh. Üveggyár, 4. Békésszentandrás. Legeredmé­nyesebb játékos Nagyné Gaj­dács Edit (Bcs. MÁV). Leány, úttörő: Magyarbánhe­gyes—Oh. Kulich Gy. Alt. Isk. 10—7, Székkutas—Mezőhegyes 16 —3, Magyarbánhegyes—Székku­tas 12—2, Oh. Kulich Gy. Alt. Isk.—Mezőhegyes 10—0. A csoport végeredménye: 1. Magyarbánhegyes, 2. Székkutas, 3. Oh. Kulich Gy. Alt. Isk., 4. Mezőhegyes. Legeredményesebb játékos Csongrádi Kinga (Oh. Kulich Gy. Alt. Isk.). * * * Kardoson rendezték meg a fa­lusi dolgozók spartakiádjának téli versenyeit asztalitenisz és sakk sportágakban. Eredmények. Asztalitenisz. Nők. 1. Berta Erzsébet, 2. surinya (mindkettő Békéssámson), 3. Dovalovszkiné, 4. Mataiszné (mindkettő Tótkomlós). Férfiak: 1. Dohányos János, 2. Losjak (mindkettő Tótkomlós), 3. Zádo- ri (Békéssámson), 4. Tuska (Tótkomlós). Sakk. Nők: 1. Ürmös Gyöngyi, 2. Lentiné, 3. Bondár (vala­mennyien Csanádapáca), 4. Kin­cses (Kardoskút). Férfiak: 1. Héjjá András (Kardoskút), 2. Lóczi (Tótkomlós), 3. Tompa, 4. Gombkötő (mindkettő Kardos­kút). szükség lett volna. De men­jünk tovább, s tételezzük föl, hogy hazánk színeit a békéscsabaiak kitűnősége képviseli. Az ugyanis biztos, hogy a 86 kilós súlycsoport­ban lesz magyar sportoló Los Angelesben! — Amennyiben én állok tatamira — fűzi hozzá Gyá­ni János —, egy közepes vagy jó sorsolás esetén a 3—5. helyig is eljuthatok. Sőt, a legoptimálisabb eset­ben a döntőig is. Az olim­piáig van idő a még alapo­sabb felkészülésre, de bi­zony jobb lenne a világ leg­jobbjaival addig is felvenni a harcot. Hiányoztak az iga­zán éles versenyek és egy évet bizony nehéz behozni. Ha nem jön közbe ez a sé­rülés, biztos, hogy ennél elő­rébb tartanék. A moszkvai olimpián is Gyáni képviselte a magyar csapatot — igaz, akkor a 78 kilogrammosok súlycsoport­jában versenyzett. Tehát ki­küldetése esetén egy olim­piai tapasztalatával a háta mögött vághat neki az öt­karikás játékoknak. S mint a H. Szalvai SE vezető edző­je, Sarkadi János mondta a minap: „Van egy fogadá­som, hogy az olimpián do­bogón lesz tanítványom." Gyáni pedig ekképp reagált arra, ha mégsem jut el az ötkarikás játékokra: — El lennék keseredve. Éppen 25 esztendős vagyok, ez annyit jelent, hogy még egy olimpiai ciklust nem va­lószínű, hogy kibírnék, hi­szen az négy év. Sokszor voltam sérült, ami hosszú távon nagy hátrány. Persze, akkor is folytatnám a ver­senyzést, és az Európa- és vi­lágbajnokságokra készülnék. De hát számomra ez az olimpia a fő cél. A konti­nens- és világbajnokságok csak állomások voltak ... Hogy ki lesz a 86 kilo­grammos magyar Los Ange­lesben, hamar kiderül. A Gránit-Hungária Kupán kí­vül még két alkalom kínál­kozik „versenyfutásra”, majd a május eleji EB-t kö­vetően hirdetnek csapatot. Kép, szöveg: Jávor Péter Kosárlabda Békési ÁFÉSZ—Eger SE 54:61 (23:32). NB II. Női. V: Molnár, Gerda. Békés: Fe­hér (7), Zimáné (10), Vári (10), Veszprémi (2), Jámbor (14). Csere: Tóth (8), Som- lyai (2), Nógrádi (1), Szabó, Nagy. Edző: Zima András. A tavaszi forduló első mér­kőzése nem sok sikert ho­zott az ÁFÉSZ csapatának. Kapkodó, ideges játék jelle­mezte a mérkőzést, ahol tiszta ziccerhélyzetek marad­tak kihasználatlanul. AZ NB Il-ES BAJNOKSÁG Állasa FÉRFIAK 1. Nyíregyházi TK 15 . 30 2. Miskolci EAFC 13 2 28 3. Vaskúti Bácska 12 3 27 4. DUSE 12 3 27 5. Salgótarján 11 4 26 6. Nyíregyházi Mg. F. 8 7 23 7. Mezőberényi SE x 7 7 21 8. Békési AfESZ x 7 7 21 9. Miskolci Postás 6 9 21 10. Szegedi Postás x 6 8 20 11. Nagykőrös 5 10 20 12. Karcag 5 10 20 13. Kiskunfélegyháza 5 10 20 14. Szarvas 3 12 18 15. Bcs. MÁV x 3 11 17 16. Debreceni Sí­15 15 x = egy mérkőzéssel keveseb­bet játszottak. NŐK 1. Nyíregyházi TK 13 1 27 2. Bajai TK 13 1 27 3. Szarvasi FSSC 12 2 26 4. DUSE 11 3 25 5. Sz. MTE 10 4 24 6. Mezőberényi SE 9 5 23 7. Törökszentmiklós 7 7 21 8. Eger TK 6 8 20 9. Eger SE 6 8 20 10. Salgótarján 5 9 19 11. Nyíregyházi Mg. F. 5 9 19 12. Békési AFESZ 5 9 19 13. Kiskunfélegyháza 4 10 18 14. Bcs. AFESZ 4 10 18 15. Szolnoki Főiskola 1 13 15 16. Hódmezővásárhely 1 13 15 BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyet­tes: Seleszt Ferenc. Szerkesztőség: Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Tel.: 27-844, főszerkesztő: 21-401. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Telefon: 27-844. Felelős kiadó: dr. Arpási Zoltán. Tele­fon : 26-395. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési dij: egy hónapra 34 Ft, egy évre 400 Ft. Kner Nyomda Dürer üzeme, Bcs., Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Vezérigazgató: Háromszék! Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Thumbnails
Contents